SOLIKKA VAI KANIKKA?

Aatelkeepa ihteenne Kymppipyörä-Kanikan ratis. Nii justiisa, semmosen, jol ajetaa tukkiloita tai sorroo. On hevosvoimii ja semmoset tehosteet, jot hitto. Ei tarvii ku vähä pikkurillil pyöräyttee, nii kiäntyy pyörät vinkkeliin. Suap kahtoo korkeelt muun liikentee sujumist. O mahottoman lohnakka olo, ku kuuloop turpon vinkuvan. Selän takana 40 tonnii sepelii ja työ pahalaiset määttä vuan maitokaappaa tai postilaatikollen – kymppipyöräkanikal , vaikka paremminnii pitäs polokasta Solikka kääntii ja männä rättyyttöö mopol. Miust o tuntuna jo pitemmän aikoo, jotta mie oon olluna Kanikan puikois. Nimittäin sil opil jot, jos vertovaa mittee mie tien Tiionkonneel ja mihin sil ois mahollissuuvet. Miun kapasiteetil kävis se Solikka paremminnii ku Kanikka, vuan elähä mittää. Miepä kerron, ku mie hommasinnii kaks Kanikkoo viime syksynä. Toisen mie vaihoin jo tänä kesänä uuteen ja toisest mie en meinoo piästä erroon millää opil.
Tää toinen o olluna oikee murheen ryyni. Jo het alusta pittäe. Mie hyppyytin sitä tohtoril jos toisellai. Alakuu miust tuntu silt, jotta mie oun tehnä jottai viäri, niiku Työhii tietennii luuletta. Eikä aattana ku imeskellä lippoo ja olla höyli. Mut sit tapahtu ratkaseva kiänne, ku käättistä nostettii kolomatta kertoo pystyy, nii Tietäjä Maestroyhtiöst sano, jot pakataampa koko rakkine ja lähetettää NEKSORriin, ku se o kerra tään Kanikan valtuutettu korjoomo. No, mie tein työtä käskettyy. Aatelkeepa, jos työ joutusitta viemään autonne huoltoo sielt Helssinkist aina Rovaniemel, ku siihe tulloo joku vika, vasitennii jos se sattus olemaa Kanikka eli kuorma-auto. No, mie pistin kompuutterin pakettiin ja osotteen piälle. Olvat avanneet paketin 22.6.98 ja miun kannettava Kanikka ol suanna työnumerokseen 157115. Mie arsinoin, jot jos tuo on jonotusnumero, nii suattaapi olla, jotta parta harmaantuu. Ensmäine kuukaus män joutusast Kanikkoo outellessa, eikä tulluna hikikää, ku ol nii satteine kesä ja pit alakoo rakentammaa. Aina välil soittelin sinne Neksoriin, jotta mitehä se meijä potilas jaksaap. Aina vastail iloset immeiset sillei reippaan sorttisest, jotta kahotaan. Mie sainnii jommosennii joukon kaikenlaist tietoo Kanikan tilast, statuksest ja prioriteettilöist. Ol kuulemma tilattu emolevylöitä oikei Irlannist suakka. Mie tunsin ihten tärkeeks, jotta oikeenko Irlannist asti pit tilata semmone levy. Tiiä sitte mikä se semmone emolevy oikei o, mutta tilasvat kuitennii ja takkuuta vastaan, tietennii. Siinä män sitte muutamia viikkoloita ja mie olin alottana jo pohjan valun ja tais olla kohta runkohii pystys, ku mie soittamaa tuas jotta mittee kuuluu. Tuas vastattii, jotta kahotaan. Ol käynä yks jos toinennii emolevy tarjol, vaun ol alakana miun Kanikka hylykimmää niitä levyjä. Jospa tuo ei tykkee irlantilaisist. Kuulemma kärräyttää aina jottai, jos pannoo emolevyn konneesee, sanottii sieltä Neksorilt. Män tuas joitai viikkoloita ja mie soittammaa vaikka ois pitännä kiireemmite villottoo seinii ja laipijoo, ku ei tiennä millo sattaa tuas. Mut mie aloin tuas soittamaa. Kuulemma vuottaat emolevvyy ku kuuta taivaalt. Mie arvelin, jotta on se nyt hitto, ku ei yhtä levvyy suaha. Sanovat sitte, jotta voinha mie hoputtoo niitä ihekkii. Mie pyysin muahantuojan numeroo. Ei ou kuulemma ennee semmost Suomes. Lähin paikka o toen perrää Irlanti mihi voip ottoo yhteyttä. Voe dersana! Sillo minnuu män piru. Mie pyysin Irlannin numerot. Sit mie sylyväsin sähköpostin. Eipä kuulunna vastaust. Mie vuotan ja vuotan, mut ei tule Supportista minkäälaist tietoo. Ei Irlannnist eikä muualtakkaa Universummist. Ol se vuan nolo temppu ajjoo muahantuoja alas nii hiljoo, eikä kukkaa puhunt mittää.
Vuan annaha olla. Mie vaihoin toisennii Kanikan uuvempaa ja miul (siun pittää lukkee JUSUL) sopivampaa konneesee. Miul ol vuuven verran Se etitti, vuan en kerennä etitoimaa ensimmäistäkkää rokrammii. Mie möin silippurin Könös Ierol, Hää ku o Hiukkajoen Remprantti ja ymmärtää, ossoo ja o kärsivällisemp ku mie. Samal mie tilasin uuven Kanikan Juseliuksen puulaakist. Juse ei ihe piässy käämää ja laitto myyntimiehen tilallee. Hää käv ja män. Miun ja Ieron luona. Ol vähä ihmeissään, jota kettee ja mittee myö oikei ollaa ku hänen pittää Hellsinkistä asti tulla muutaman tiionkonnee takii tänne ast, jotta niiku tunnetaanko myö JUSE. Ol poika ihmeissää, vaa nii suatii Kanikat Ieron kans, eikä tullu hikikää. Juse ol pistänä siirappii hihnal. Timpur tek jo veskattoo ja mie räknäilin, jot kohta mie tarviin sen kannettavan Kanikan. Arpeetti alakaa. Mie rustasin toisen sähkökirjeen sinne Irlantii. Siinä mie annoin Heil kolome vaihtoehtoo, joist Hyö suapvat ihe valita mittee halluuvat. Ensmäiseks mie ehotin, jotta laittasvat sen emolevyn hövelisti tulemaa kiireimmite. Toiseks vaihtoehoks mie tarjosin, jotta jos emolevvyy ei ala kuuluu, nii mie tulen ihe käymää Irlannis ja se o jo pahempi juttu sillo, jos nimittäi mie tulen ihe. Kolomanneks mie tarjosin semmosta vaihtoehtoo, jotta jos hyö eivät välitä koko jutust, nii mie en ennee välitä ASTin maineest ja pien huolen, jotta kukkaa inehmo ei lankiis ennee Astiin. Ja arvatkeepa mittee. Irlannist tul kohtelias sähkökirje alle aikayksikön. Hyö kertovat siinä monnee kertaa, jotta semmone emolevy o justiisa lähtenä Neksorriin.  Ja nii suatii Kanikkaa osat. Kolomas kuukaus ol jo alakana huollos. Mie tuas soittamaa, jotta joko mie kohta suan konnee kuntoo. Hyö sannoovat, jotta ainut mahollissuus on vormatoija koko rakkine kaikkine emo- ja muinelevyinee. Jotta mittee tehhää. Mie sanoi jotta senkun vormatoitte. Hyö kysy viel, jotta ymmäränkö mie mittee se tarkottaa. Mie sanoin, jotta eikö se ou osapuillee sama, ku aijjaa auton vaakal. Outteko ikinä aatellu, jotta kun työ sitte lähetätte autonne sinne Rovaniemel huoltoo, nii hyö soittaat teil kolomenkuukauven peräst, jotta tää teijän auto suahaa kyllä kuntoo, mutta se pittää ensin sulattoo ja sitten valloo uuvestaa. Mie luulen, jotta aika monel ruppee siinä vaihees luu painamaa aivoo. Vasitennii, jos pitäs aijjoo taksii.
Sit alakokkii tuas arpeetti kiertävänä katekeettana. Mie sain vormatoijun konnee jossai vaihees. Kaik asjat ol tuherollaa ku ei olluna keinoo hoitoo iliman Kanikkaa. Ku ois olluna ies Solikka tai vaikka Pappa-Tunturi, mut ei. Mie aattelin, jotta mie kuron kaulan umpee mualimalt käsi. Tien kaike sil aikoo ku kunnialliset immeiset nukkuut. Ohan miul nyt Kannettava Kanikka iskussaa. Ei muuta ku sepeliä laval. Vuan ei onnistuna vieläkkään. Kaik alako alust. Ensin läht korttimoteemit ja sitten hävis tuas muuttii hilavitkuttimet. Siel mie istuin mualiman sylis täysin typeränä Kanikka polovilla. Hevosvoimii ois vaikka kui, mut ku ei toimi sytykkeet. Mittee tiet? Mie vein konnee myyjäl. Siel nostettii kone tuas johonnii kuntoo, mut ei suatu yhteyksii pelloomaa sillä kertoo. No, haitannooko tuo mittää, toisest Kanikast män monitor pimmeeks. Se o melekone temppu ajoo iliman tuullassii. Ja kaijutinpelistäkkää ei kuulu ku toinen kanava, mut se o pientä ku piian pissi. Mie kysyi, jotta mittee mie tien. Molemmat kanikat jumettaa. Sillo mie keksin. Mie soitin AGRI-JUSSIN appuun. Hää anto sen verran tekohenkityst, jotta mie sain tään pakinan kirjotettuu. Hää toi minul monitorin lainaa Parikkalast ja selevitti Kannettavan Kanikan vikasietotilan alustamalla käyttöjärjestelmän ties monennenko kerran uuvellee. Outtako muuten aatelleet, jotta joka uamu ku lähettä töihi, nii teijän pitäs ensin koota autonne moottor eli kone. Mie en oo, mut mie tiiän nyt, jotta seuraavaks mie ostan Solikan. Semmosen jossa o vuan yks hevosvoima ja se on kulukupelinä nii yksinkertane, jotta mie ossoon koota se itehii vaikka unissain. Semmosii pitäs miun mielst tiionkonneitten olla. Kirjotella nyt Irlantii, voe dersana. Sehä o melekei sama ku yrittäs vettee Kymppipyörä-Kanikkaa Solikalla ojast. Nyt miun pittää kuulemma esittee kirjallinen reklamaatio myyjäl, Hää hoitaa asjan siitä etteepäi. Se tuntu jotennii miust luontevammalt ku se jotta mie kirjotan valmistajal. Vai montako kertoo työ outta kirjottanneet Herra Susukil tai Voortil, ku ette sua konettanno kääntii. Usseimmat meistä kuitennii vuan ajeloo Kanikal vaikka Solikka ois sopivamp. Toen perrää, miekii näin jo unta Iso-Pyörä Simsonist, sillä piäsöö vähän kovempoo ku Solikal. Siitä se tuas alakaa… ostasko kanikan vai solikan?
Julkaistu 1. kerran PAKINA 7/98 VISIO

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *